Shtyp

Презентација на медијацијата како начин за решавање на спорот

Posted in Вести (alb)

На 24 август 2012 година во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија - Скопје беше одржана средба со преставници од Министерството за правда и Институтот за европска политика – Скопје на која беше презентирана медијацијата како начин на решевање на спорови.

На средбата присуствуваа Државниот правобранител на Република Македонија Оливера Китанова-Мицевска, Државни правобранители за подрачје Скопје, советници во Државното правбранителство на Република Македонија. Презентери на медијацијата: д-р Малинка Ристевска Јорданова директор на Институтот за европска политика, Радица Лазаревска-Геровска државен советник во Министерството за правда и Мирјана Марковска-Андревски медијатор и адвокат.

Присутните на средбата се согласија за пренесување на пораката до сите учесници во спорови погодни за медијација која гласи:

Решете го спорот- да преку медијација

Брзо, ефикасно и достоинствено

Shtyp

Известување

Posted in Вести (alb)

Се известуваат сите кандидати кои доставиле пријава по оглас за вработување за работно место возач, дека на ден 22.02.2012 година ( среда) во 13 часот во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија (зграда на Македонска телевизија 6-ти кат) ќе се одржи разговор со Државниот правобранител на Република Македонија.
Кандидатите со себе да понесат документ за лична идентификација.
 
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Државното правобранителство на Република Македонија, известува дека согласно член 17 став 3 од Законот за определување на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, е извршена нова нумерација на адресата на седиштето на Државното правобранителство на Република Македонија во Скопје.

Седиштето на Државното правобранителство на Република Македонија во Скопје е

бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 8, Скопје.


ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Shtyp

Потпишан Протокол за соработка

Posted in Вести (alb)

Министерот за правда Михајло Маневски и државниот правобранител на Република Македонија Оливера Китанова на ден 16.12.2010 година потпишаа Протокол за соработка меѓу Владата, органите на државната управа и државното правобранителство за заштита на имотните интереси и права на Македонија, за активно и брзо делување, тогаш кога ќе се направи штета на буџетот.

Со Протоколот се уредува соработката во постапувањето по предмети во кои Државното правобранителство ги застапува органите пред судовите и другите органи во земјата и странство.

Shtyp

Известување

Posted in Вести (alb)

Државниот правобранител на Република Македонија со неговите соработници од 11-13 Октомври 2010 година, во Неум, во Босна и Херцеговина, присуствуваа на тркалезната маса на тема „Местото и улогата на правобранителствата (во системот на правосудството)“, одржана во организација на правобранителството на Босна и Херцеговина.
На средбата учествуваа претставници од Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија.

Shtyp

Средба на државните правобранители

Posted in Вести (alb)

Државниот правобранител на Република Македонија и Државните правобранители за Скопје ги посетија Јавното правобранителство на Република Србија и Јавното правобранителство Белград при што разменија мислења за статусот и надлежностите на Државно правобранителство на Република Македонија, Јавно правобранителство Република Србија и Јавно правобранителство Белград.

Средбата се оствари на ден 02.11.2009 година.

dprm-bg
Државниот правобранител на Република Македонија Оливера Китанова и
Јавниот правобранител на Белград Страхиња Секулиќ

dprm-belgrade
Државниот правобранител на Република Македонија Оливера Китанова и
Јавниот правобранител на Република Србија Милан Марковиќ