Shtyp

LISTA E NËPUNËSVE PËR KONTAKT ME OPINIONIN

Posted in Пристап до информации (alb)

pdf Kërkesa për qasje deri te informacionet me karakter publik

Në pajtim me Ligjin për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 13/06), Ju informojmë se për ndërmjetësim lidhur me informacionet të karakterit publik, janë ngarkuar nëpunësit në vijim:

Juliana Mirçevska – tel. kontaktues: 02/3230-214

Shkup

 

Andriana Slivovska
Bul. Goce Dellçev, nr. 18 (Godina e RTVM)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
02/3230-217, 02/3230-214

Manastir

 

Zorka Kukurekovska Lekovska
Rr. Sllavko Lukarovski p.n. (Godina e Ministrisë së Mbrojtjes)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
047/233-120

Veles

 

Lila Taleska
Rr. Marshall Tito p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Veles)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
043/235-042

Gjevgjeli

 

Velika Ristova
Rr. Dimitar Vllahov. Nr. 5 (me seli në Gjykatën Themelore Gjevgjeli)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
034/213-208

Gostivar

 

Boban Simjanovski
Rr. Zhivko Brajkovski, nr. 1 (me seli në Gjykatën Themelore Gostivar)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
042/272-556

Koçani

 

Daniela Divanisova
Rr. Nikolla Karev, nr. 4 (me seli në Gjykatën Themelore Koçani)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
033/274-678

Kërçovë

 

Bul. Oslovoduvanje p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Kërçovë)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
045/223-632

Kumanovë

 

Valentina Jovanovska
Rr. 11 Oktomvri p.n. (mer seli në Gjykatën Themelore Kumanovë)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
031/424-216

Kavadarci

 

Snezhana Gelova
Rr. Marshall Tito p.n. (Godina e vetëqeverisjes lokale)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
043/415-616

Ohër

 

Rr. Makedonski prosvetiteli p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Ohër)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
046/262-218

Prilep 

 

Valentina Jordanovska
Rr. Marshall Tito p.n.
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
048/414-732

Strumicë

 

Tatjana Donkova
Rr. Leninova p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Strumicë)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
034/324-065

Strugë 

 

Svetlana Lekovska
Rr. Strushki Kepenici p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Strugë)
e-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
046/786-544

Tetovë 

 

Snezhana Isaevska
Rr. Ilindenska p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Tetovë)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
044/335-545

Shtip

 

Sunçica Kukusheva
Rr. Gjen. Mihajlo Apostolski (me seli në Gjykatën Themelore Shtip)
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
032/391-029Shtyp

LISTA E INFORMACIONEVE – LIGJE DHE VENDIME

Posted in Пристап до информации (alb)

 • Ligji për avokaturën e shtetit (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 87/07), Vendimi për Gjykatën Kushtetuese nr. 121/2010, i datës 15.12.2012,
 • Ligji për privatizimin e truallit shtetëror (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 4/05,13/07,165/08,146/09,18/11,51/11),
 • Ligji për denacionalizimin (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 20/98, 31/00, 42/03, 44/07, 14/09, 20/09,72/10, 171/2010, 55/13),
 • Ligji për tokë ndërtimore (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 17/11, 53/11,144/12, 25/13, 137/13),
 • Ligji për tokë bujqësore (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 135/07, 18/11, 42/11, 148/11,95/12, 87/13),
 • Ligji për ekspropriacion (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 95/12, 131/12, 24/13),
 • Ligji për banim (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 99/09, 57/10,36/11, 54/11, 13/12, 55/13),
 • Ligji për shitjen e banesave në pronësi shoqërore (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 36/90, 62/92, 7/98, 24/03, 24/11),
 • Ligji për noteri (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 55/07, 86/08, 139/09, 135/11),
 • Ligji për transformimin e ndërmarrjeve me kapital shoqëror (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06,84/07,123/12),
 • Ligji për gjueti (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 26/09, 82/09, 1/12, 69/13),
 • Ligji për veprim sipas parashtresave dhe propozimeve (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 82/08,13/13)