Shtyp

Avokatët e Shtetit të deritanishëm të Republikës së Maqedonisë

Posted in HISTORIА

Deri më vitin 2013 Avokatë të Republikës së Maqedonisë kanë qenë:

 

1952 -  Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

-

19 - 1963         Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

JOVAN DUKOVSKI

1963 - 1975     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

TRAJKO NIKOV

1975 - 1984     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

ALEKSANDAR KËRSTEVSKI – JULSKI

1984 - 1987     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

JORDAN JORDANOVSKI

1987 - 1998     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

JORGO HAXHI SHTERJO

1998 - 1999     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

PAVLE MARKOV

1999 - 2003     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

PETAR STOILLOV

2003 - 2006     Avokate publike e Republikës së Maqedonisë

ZOJA LEGA STANOEVSKA

2006 - 2013     Avokate e Shtetit e Republikës së Maqedonisë

OLIVERA KITANOVA – MICEVSKA

2013 - 2018     Avokat publik i Republikës së Maqedonisë

NASER HAJDARI