Shtyp

Kumtesë

Kumtesë

Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa i shoqëruar nga Avokati i Shtetit për rajonin e Shkupit, znj. Vishnja Mlladenovska, me ftesë të Institutit Ndërkombëtarë Republican, SOT ( e Hënën, 24.09.2018) ka marrë pjesë në debatin publik organizuar për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Në këtë debat publik ka marrë pjesë ministrja e drejtësisë, Renata Deskoska, drejtoresha e Institutit Ilina Mangova, ekspertja Sllagjana Tasevska, përfaqësuesja e Fondacioni shoqëria e hapur si dhe përfaqësues tjerë. Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa në mënyrë aktive ka marrë pjesë në dikutim dhe njëkohësisht ka prezantuar qëndrimet e tij për propozim tekstin e Ligjit në fjalë.

   

  

                                    

Shtyp

Vizitë në Slloveni

Me ftesë të Avokaturës së Shtetit të Republikës së Sllovenisë, me rastin e shënimit të Ditës së Avokaturës së Shtetit të Sllovenisë, avokatët e shtetit Lidija Shterjova, Sasha Stançevski dhe Zoran Petkovski nga Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë në periudhën prej 29.05.2013 deri më 31.05.2013 kanë realizuar takim pune me Avokatin e Përgjithshëm të Shtetit të Republikës së Sllovenisë d-r. Boshtjan Tratar, zëvendësin e avokatit të përgjithshëm të shtetit dhe me udhëheqësit e reparteve të Avokaturës së Shtetit të Republikës së Maqedonisë.

Në këtë takim pune janë shkëmbyer përvoja në pjesën e kompetencave të punës së avokaturave të shtetit të të dyja shteteve.

Shtyp

Komunikatë

Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë, në zyrat e Avokaturës së Shtetit të Republikës së Maqedonisë më datën 27.02.2013 ka realizuar takim pune me përfaqësues të Agjencisë së Privatizimit të Republikës së Kosovës, ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në Republikën e Kosovës, z-ri Stojan Karajanov, përfaqësues nga Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Ekonomisë, Agjencia për Kadastër dhe Patundshmëri, SHA për menaxhim me hapësirat banesore dhe Byronë e Ekspertëve Mjeko-Ligjorë.

Qëllimi i këtij takimi të punës ishte shqyrtimi i mundësive për shkëmbimin e pronës së paluajtshme ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, në pjesën e ndërmarrjeve që kanë falimentuar apo janë transformuar ose të përcaktohet vëllimi i pronës së paluajtshme që nuk ka hyrë në procesin e transformimit - pronë kjo që eventualisht mund t’i kthehet Republikës së Maqedonisë e që gjendet në territorin e Republikës së Kosovës ose pagesa e së njëjtës ne formë të kompensimit.

Në këtë takim pune u miratua Vendimi për lidhjen e Protokollit për Bashkëpunim, që do të nënshkruhet gjatë muajit mars të vitit 2013.

 Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë

Shtyp

Kumtesë

Kumtesë

Të nderuar, Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë, z. Fehmi Stafa, realizoi takim pune me Drejtorin e Drejtorisë së Policisë Financiare z. Arafat Muaremi. Në takim u diskutua për thellimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në kontekstin e mbrojtjes së interesave financiare të Republikës së Maqedonisë në përputhshmëri me dispozitat pozitive ligjore. Gjithashtu, dy bashkëbiseduesit theksuan qëndrime identike në fushën e intensifikimit të luftës kundër krimit të organizuar dhe korupsionit, me qëllim forcimin e sundimit të ligjit dhe besimit në institucionet e sistemit. Bashkëbiseduesit u dakorduan që të nënshkruajnë një memorandum bashkëpunimi që paraqet një segment të rëndësishëm në avancimin dhe thellimin e bashkëpunimit nw mes dy institucioneve. Ky është takimi i parë i Avokatit të Shtetit të Republikës së Maqedonisë, z. Fehmi Stafa, me Drejtorin e Drejtorisë së Policisë Financiare. Në takim kanë marrë pjesë edhe Avokatët e shtetit për rajonin e qytetit të Shkupit, Emilija Rajdokova, Jane Jankullovski dhe Zoran Petkovski.

  

Shtyp

Kumtesë

Kumtesë

Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa i shoqëruar nga Avokati i Shtetit për rajonin e Shkupit, znj. Vishnja Mlladenovska, me ftesë të Institutit Ndërkombëtarë Republican, SOT ( e Hënën, 24.09.2018) ka marrë pjesë në debatin publik organizuar për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Në këtë debat publik ka marrë pjesë ministrja e drejtësisë, Renata Deskoska, drejtoresha e Institutit Ilina Mangova, ekspertja Sllagjana Tasevska, përfaqësuesja e Fondacioni shoqëria e hapur si dhe përfaqësues tjerë. Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa në mënyrë aktive ka marrë pjesë në dikutim dhe njëkohësisht ka prezantuar qëndrimet e tij për propozim tekstin e Ligjit në fjalë.