Печати

Соопштение

Posted in Вести

СООПШТЕНИЕ

 

            Во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија на ден 05.09.2018 година се одржа работна средба помеѓу Државниот правобранител на Република Македонија Фехми Стафa и Генералниот секретар на Владата на Република Македонија д-р Драги Рашковски.   

            На истата присуствуваа  и Државните правобранители за подрачје Скопје.

            Државниот правобранител на Република Македонија  се заблагодари за укажаната чест и искажа посебна благодарност до Генералниот секретар на Владата на Република Македонија за остварената средба.

             Генералниот секретар на Владата на Република Македонија беше запознаен со сите проблеми со кои се сретнува во работата Државното правобранителство на Република Македонија во остварување на својата надлежност.

            Беше искажано разбирање и добра волја од страна на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија за надминување на одредени проблеми и подобрување на  условите во кои  работи Државното правобранителство на Република Македонија.