Печати

Државен правобранител за подрачје Прилеп

Posted in Правобранители РМ

Валентина Јорданоска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 19.01.1966 година во Прилеп
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
-  2 години во Основен суд Прилеп 
-  2,5 години адвокат
- од 2008 година до 11.04.2011 Советник во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Прилеп
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Прилеп со траен мандат 
Valentina-Jordanoska