Печати

Државен правобранител за подрачје Куманово

Posted in Правобранители РМ

Јагода Глигоровска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 28.05.1953 година

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1978-1984 година приправник во Основен суд Куманово
- Од 1984-1992 година судија
- Од 1992 година адвокат
- Од 12.01.2010 г. е Државен правобранител за подрачје Куманово, со траен мандат

jagoda-gligorovska.jpg