Печати

Државен правобранител за подрачје Куманово

Posted in Правобранители РМ

ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 14.01.1970 година во Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- до 1996 година адвокатски приправник кај адв.Славе Илиевски во Куманово
- Од 01.09.1998 година Самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство за подрачје Куманово
- Од 01.04.2004 година  Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Куманово
- Од 02.12.2008 година Државен правобранител за подрачје Куманово, со траен мандат

valentina_jovanovska_kumanovo.jpg