Печати

Државен правобранител за подрачје Кочани

Posted in Правобранители РМ

Благојчо Стоименов


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 16.04.1965 во Кочани.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 24.05.1995 до 02.12.2008 стручен соработник во Основен суд Кочани
- Од 02.12.2008 година Државен Правобранител за подрачје Кочани, со траен мандат
Blagojco Stoimenov.jpg