Печати

Државен правобранител за подрачје Кичево

Posted in Правобранители РМ

Станко Китаноски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 30.01.1976 година во Охрид.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен праводсуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.04.2000 година волонтер во адвокатска канцеларија
- Од 01.09.2001 година волонтер во Основен суд Кичево
- Од 15.10.2002 година судски приправник во Основен суд Кичево
- Од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат

stanko-kitanoski.jpg