Печати

Државен правобранител за подрачје Кавадарци

Posted in Правобранители РМ

Лидија Бошкова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 11.05.1970 година во Кавадарци
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- од 1995 до 1997 година - волонер во Основен суд Кавадарци
- од 1997 до 2001 година - вработена во ФЕНИМАК ДОО Скопје како правник - правен застапник
- од 2001 до 2011 година вработена во ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ како правник - правен застапник
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Кавадарци со траен мандат
Lidija-Boskova