Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Правобранители РМ

Светлана Рафаиловска


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 29.07.1967 година во Гостивар.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1992 до 1994 година волонтер во Општински суд Гостивар
- Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во адвокатска канцеларија
- Од 1997 до 1998 година адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија на адв.Агрон Салиу во Гостивар
- Од 1998 до 2008 година Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
- 2008 - 2010 Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
- од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат

svetlana-gostivar.jpg