Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Правобранители РМ

Бобан Симјановски 


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1969 година во Гостивар.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет во Скопје со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.09.1998 година самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Гостивар 
- Од 2006 година  Заменик Јавен правобранител за подрачје Гостивар 
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Boban_Simjanovski_Gostivar.jpg