Печати

Државен правобранител за подрачје Велес

Posted in Правобранители РМ

Борче Пинев


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 17.09.1974 година

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 01.10.2005 - 22.09.2009 година адвокат во Велес
- Од 23.09.2009 година советник за правни работи при Државно правобранителство за подрачје Велес
- Од 09.10.2012 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат

borce-pinev