Печати

Државен правобранител за подрачје Велес

Posted in Правобранители РМ

Петар Новески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 06.11.1955 година 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 01.04.1980 година на работа во Индустимпекс Скопје
- Од 1987 година на работа во Собрание на Општина Центар
- Од 1988година до 1992 година на работа во Градежен Институт Македонија
- Од 2001 година до 2002 година на работа во НИП Нова Македонија
- Од 03.2003 година до 06.11.2008 Адвокат
- Од 06.11.2008 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат

petar-noveski.jpg