Печати

Државен правобранител за подрачје Прилеп

Posted in Пензиониарани

Стеван Трајковски

(во пензија)

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 21.12.1944 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.10.1969 година до 01.04.1977 година - Секретар во ДИК Црн Бор Прилеп
- Од 01.04.1977 до 01.06.1996 година - судија во Основен суд Прилеп
- Од 01.01.1998 Заменик Јавен правобранител за подрачје Прилеп 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Прилеп 
stevan_trajkovski_prilep.jpg