Печати

Соопштение

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Државниот правобранител на Република Македонија, г-дин Фехми Стафа, придружуван од Државниот правобранител за подрачјето на Градот Скопје, г-дин Саша Станчевски, денес (петок, 14.09.2018) учествуваше на тркалезна маса за промоција на компаративната правна анализа на тема: “Најдобрите европски практики за мерење на перформансите на јавните обвинители во Унгарија, Франција, Обединетото Кралство, Данска, Хрватска и Македонија”, која се одржа во Скопје.

 На тркалезната маса учесниците беа запознати со методологијата за мерење на перформансите на јавните обвинители што претставува позитивна пракса која што во иднина би можела да се примени и за мерење на успешноста во работата на Државните правобранители во Република Македонија.

На настанот присутните беа запознати и за искуствата од евроспките земји во предметната област при што беше потенцирано дека позитивните искуства од земјите учеснички на настанот е позитивно да бидаат применети и во легислативата во Република Македонија.

Од страна на Државниот Правобранител Стафа беше истакнато дека организацијата на овој вид настани е од исклучителна важност за Република Македонија како од аспект на размена на искуства така и од аспект на подобрување на националното законодаство во областа на Државното правобранителство и фунскционирањето на оваа институција.

Државниот правобранител на Република Македонија, г-дин Фехми Стафа, изрази благодарност до присутните за нивното активно учество на настанот и бладодарност до Британската Амбасада во Република Македонија.    

                            

Печати

Соопштение

СООПШТЕНИЕ

 

            Во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија на ден 05.09.2018 година се одржа работна средба помеѓу Државниот правобранител на Република Македонија Фехми Стафa и Генералниот секретар на Владата на Република Македонија д-р Драги Рашковски.   

            На истата присуствуваа  и Државните правобранители за подрачје Скопје.

            Државниот правобранител на Република Македонија  се заблагодари за укажаната чест и искажа посебна благодарност до Генералниот секретар на Владата на Република Македонија за остварената средба.

             Генералниот секретар на Владата на Република Македонија беше запознаен со сите проблеми со кои се сретнува во работата Државното правобранителство на Република Македонија во остварување на својата надлежност.

            Беше искажано разбирање и добра волја од страна на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија за надминување на одредени проблеми и подобрување на  условите во кои  работи Државното правобранителство на Република Македонија.

             

 

            

Печати

Јавен повик

Ј А В Е Н П О В И К

 

За аплицирање на кандидати за волонтирање во Државното правобранителство на Република Македонија.
Се повикуваат сите заинтересирани студенти запишани на прв циклус на правни студии да се пријават за волонтерска работа во Државното правобранителство на Република Македонија и тоа:

* Студенти запишани на прв циклус на правни студии - 3 волонтери

* Волонтерската работа ќе се извршува од 17 јуни до 15 септември 2014 година без можност за продолжување.

Заинтересираните кадидати може да аплицираат на е-маил адресатаОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  или лично во архивата на Државното правобранителство на Република Македонија на бул. Гоце Делчев бр.18 Скопје (зграда на МРТ 6 спрат), со назнака Јавен повик за волонтирање во  Државното правобраниелство на Република Македонија со поднесување на следниве документи:

  • мотивационо писмо
  • Кратка биографија со податоци за  контакт (задолжително телефонски број, е-маил адреса и адреса на живеење)
  • доказ за утврдување на статустот студент на правни студии (соодветна потврда издадена од високообразовна инсституција)

 Рокот за доставување документи е 13.06.2014 година.

По истекот на рокот за аплицирање сите кандидати кои уредно аплицирале ќе бидат дополнително повикани на интервју. По завршуање на постапката за селекција и рангирање најуспешните кандидати ќе бидат повикани да започнат со вршење на волонтерската работа.

Повеќе информации за надлежностите на Државното правобранителство на Република Македонија ќе можете да добиете на интернет страницата www.drzavnopravobranitestvo.gov.mk 

 

                                                                                ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ             

                                                                                 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                                                                                                  Naser Ajdari

Печати

Посета на Словенија

На покана на Државното правобранителство на Република Словенија, а по повод одбележување на денот на Правобранителство на Словенија, државните правобранители Лидија Штерјова, Саша Станчевски и Зоран Петковски од Државното правобранителство на Република Македонија во деновите од 29.05 до 31.05.2013 година остварија работна средба со Генералниот државен правобранител на Република Словенија Д-р Боштјан Тратар, заменик на Генералниот државен правобранител и раководители на оддели во Државното правобранителство на Република Словенија. 


На работната средба се разменија искуства во делот на надлежностите на работата на Државните правобранителства на двете држави.

Печати

Соопштение

СООПШТЕНИЕ

     Државниот правобранител на РМ во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија на ден 27.02.2013 година (среда) оствари работна средба со претставници на Агенција за приватизација на Република Косово, Амбасадорот на Република Македонија во Република Косово Г-динот Стојан Карајанов, Претставник од Амбасадата на Република Косово во Република Македонија ,претставници од Министерство за финансии, Министерство за надворешни работи, Министерство за економија, Агенција за катастар на недвижности, АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и Бирото за судски вештачења. 
     Целта на работната средба е разгледување на можностите за размена на недвижен имот меѓу Република Македонија и Република Косово, во делот на претпријатија кои отишле во стечај или претрпеле одредена трансформација или пак да се одреди обемот на недвижниот имот кој не влегол во процесот на трансформација и кој имот евентуално би можел да се врати на Република Македонија а се наоѓа на територија на Република Косово или исплаќање на компензација за тој имот.
     На работната средба беше донесена Одлука за склучување на Протокол за соработка, кој ќе биде потпишан во текот на март месец 2013 година.

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА