Печати

Јавен Повик

Ј А В Е Н П О В И К

 

За аплицирање на кандидати за волонтирање во Државното правобранителство на Република Македонија.
Се повикуваат сите заинтересирани студенти запишани на прв циклус на правни студии да се пријават за волонтерска работа во Државното правобранителство на Република Македонија и тоа:

* Студенти запишани на прв циклус на правни студии - 3 волонтери

* Волонтерската работа ќе се извршува од 17 јуни до 15 септември 2014 година без можност за продолжување.

Заинтересираните кадидати може да аплицираат на е-маил адресата Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или лично во архивата на Државното правобранителство на Република Македонија на бул. Гоце Делчев бр.18 Скопје (зграда на МРТ 6 спрат), со назнака Јавен повик за волонтирање во  Државното правобраниелство на Република Македонија со поднесување на следниве документи:

  • мотивационо писмо
  • Кратка биографија со податоци за  контакт (задолжително телефонски број, е-маил адреса и адреса на живеење)
  • доказ за утврдување на статустот студент на правни студии (соодветна потврда издадена од високообразовна инсституција)

 Рокот за доставување документи е 13.06.2014 година.

По истекот на рокот за аплицирање сите кандидати кои уредно аплицирале ќе бидат дополнително повикани на интервју. По завршуање на постапката за селекција и рангирање најуспешните кандидати ќе бидат повикани да започнат со вршење на волонтерската работа.

Повеќе информации за надлежностите на Државното правобранителство на Република Македонија ќе можете да добиете на интернет страницата www.drzavnopravobranitestvo.gov.mk 

 

                                                                                ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ             

                                                                                 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                                                                                                  Naser Ajdari

 

Печати

Известување


Обука на тема: “Алтернативно разрешување на спорови” 20-30.10.2013 година Хаг, Кралство Холандија

Државниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје, Саша Станчевскиво рамките на програмата МАТРА ПАТРОЛ од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија за обуки за јакнење на капацитетите во претпристапниот процес од страна на Кралството Холандија беше селектиран и избран како учесник во рамките на утврдената квота за Република Македонија и ја следеше обуката за Алтернативно разрешување на спорови ( Алтернативе Диспуте Ресолутион)          во периодот од 20-30.10 2013 година во Хаг, Кралство Холандија.

 

Печати

Известување

Комората на извршители на Република Македонија во период од 30.05.2013 година - 02.06.2013 година одржа Семинар во Драч Република Албанија. На покана на Комората на извршители на Република Македонија од страна на Државното правобранителство на Република Македонија, присуствуваа Државен правобранител за подрачје Струга Надежда Ѓореска и Државен советник Андријана Сливоска.
Посебна благодарност и позитивни впечатоци изјавуваме до Комората на извршители на Република Македонија за успешно спроведениот семинар, и се надеваме дека ваквата соработка ќе продолжи и во иднина.


ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Печати

Посета на Словенија

На покана на Државното правобранителство на Република Словенија, а по повод одбележување на денот на Правобранителство на Словенија, државните правобранители Лидија Штерјова, Саша Станчевски и Зоран Петковски од Државното правобранителство на Република Македонија во деновите од 29.05 до 31.05.2013 година остварија работна средба со Генералниот државен правобранител на Република Словенија Д-р Боштјан Тратар, заменик на Генералниот државен правобранител и раководители на оддели во Државното правобранителство на Република Словенија. 


На работната средба се разменија искуства во делот на надлежностите на работата на Државните правобранителства на двете држави.

Печати

Соопштение

СООПШТЕНИЕ

     Државниот правобранител на РМ во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија на ден 27.02.2013 година (среда) оствари работна средба со претставници на Агенција за приватизација на Република Косово, Амбасадорот на Република Македонија во Република Косово Г-динот Стојан Карајанов, Претставник од Амбасадата на Република Косово во Република Македонија ,претставници од Министерство за финансии, Министерство за надворешни работи, Министерство за економија, Агенција за катастар на недвижности, АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и Бирото за судски вештачења. 
     Целта на работната средба е разгледување на можностите за размена на недвижен имот меѓу Република Македонија и Република Косово, во делот на претпријатија кои отишле во стечај или претрпеле одредена трансформација или пак да се одреди обемот на недвижниот имот кој не влегол во процесот на трансформација и кој имот евентуално би можел да се врати на Република Македонија а се наоѓа на територија на Република Косово или исплаќање на компензација за тој имот.
     На работната средба беше донесена Одлука за склучување на Протокол за соработка, кој ќе биде потпишан во текот на март месец 2013 година.

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА